สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งาน และ เมล์ เพื่อทางเราจะสามารถแจ้งข้อมูลล่าสุด และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และเพื่อทำให้การเปลี่ยนรหัสผ่านง่ายขึ้น.
+66